دوده کوره صنایع فولادی (غبار کوره صنایع فولادی) :

دوده کوره که نوعی ضایعات به حساب می‎آید به دلیل دارا بودن فلزات فرار که در حین ذوب به صورت ترکیبات مختلف اعم از انواع اکسید ها و سولفات ها و… دارای ارزش فراوانی هستند و ارزش سرمایه گزاری های دانش بنیان جهت فراوری آن‎ها در شرایط اقتصادی کنونی الزامیست.
نکته مهم اینکه در حال حاضر از غبار کوره به صورت های غیر اخلاقی و مخرب محیط زیستی جهت بهره برداری های نا سالم مالی استفاده میشود
گروه روی انلاین افتخار این را دارد که توانسته است با روشهایی که دوست‎دار محیط زیستی است، موفق به بهره برداری گردد.

گروه روی آنلاین در راستای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی، اقدام به خرید غبار کوره می‌کند.

گروه بازرگانی روی آنلاین مرکز مبادلات انواع غبار کوره (دوده کوره)

غبار کوره دوده کوره