فروش پرمنگنات پتاسیم خرید پرمنگنات پتاسیم ایرانی فروشنده پرمنگنات پتاسیم پرمنگنات فروشندگان

پرمنگنات پتاسیم:

این ماده که متشکل از پتاسیم و اکسیژن و منگنز است. فرموش شیمیایی آن KMnO۴ می‌باشد و به پتاسیم پرمنگنات نیز معروف است. به دلیل عدد اکسایش 7+ ، منگنز در آن ماده‌ی بسیار قوی برای اکسید کردن بسیاری از عناصر به‌کار می‌رود .

در صنعت ، پتاسیم پرمنگنات از دی‌اکسید منگنز تهیه می‌شود. دی‌اکسید منگنز نیز از سنگ معدن پیرولوسیت تهیه می‌شود. از پیرولوسیت ، MnO2 بدست آمده را با هیدروکسید پتاسیم مخلوط می‌کنند و در کنار نیترات پتاسیم حرارت می‌دهند و پتاسیم منگنات حاصل می‌شود که طی الکترولیز در محلول بازی ، پتاسیم پرمنگنات حاصل می‌شود.

2 MnO2 + 4 KOH + O2 → 2 K2MnO4 + 2 H2O

2 MnO42– + Cl2 → 2 MnO4 + 2 Cl

این ماده که تا سال ۱۳۹۴ کلاً از چین و هند وارد می‌شد از سال ۱۳۹۴ در داخل کشور به تولید رسید و کیفیت آن قابل رقابت با نمونه‌های خارجی می‌باشد. این ماده بسیار آتش‌زا و اکسید‌کننده قوی عمدتاً در ایران برای حذف کبالت در صنعت روی استفاده می‌شود و در مخازن گرم مصرف می‌شود.

از جمله مصارف دیگر آن برای تصفیه آب سنتزهای شیمی آلی-کشاورزی و… کاربرد دارد.

استفاده از پرمنگنات پتاسیم برای حذف کبالت در فرآیند تولید فلز روی:

پرمنگنات پتاسیم طبق واکنش زیر با کبالت واکنش داده و بعد از اکسیداسیون کبالت ، آهک هیدراته به محلول اضافه می‌شود و کبالت طبق واکنش دوم رسوب می‌کند و در فیلتر حذف می‌شود.

MnO4  +4H+ + 3CO2+  →  MnO2 +3Co3+ + 3H2O

2CO3+ +Ca(OH)2  →   2Co(OH)3 + 3Ca2+

2Co(OH)  ↔  Co2O3 +3H2O

برچسب محصولات : خرید فروش خریدار قیمت فروشنده پرمنگنات پتاسیم ایرانی چینی تولید کننده کاربرد ، وارد کننده پتاسیم پرمنگنات ، کاربرد روی آنلاین پرمنگنات چیست آنا کیمیا منگنر در تولید فلز روی آنالیز پرمنگنات اعلام قیمت به شرط آنالیز تصفیه آب و فاضلاب کارخانجات کاربرد پتاسیم پرمنگنات مصارف مواد شیمیایی صنعتی درباره ی درخواست خرید فروش ویژه پرمنگنات ارزان عمده تناژ بصورت کلی

این ماده به رنگ بنفش مایل به خاکستری می‌باشد و ظاهر آن به شکل بلورهای سوزنی می‌باشد. محلول این ماده به رنگ بنفش است و همچنین در غلظت های بالا رنگ ارغوانی دارد.

گروه بازرگانی روی آنلاین فروشنده انواع پرمنگنات پتاسیم در سراسر کشور

پرمنگنات پتاسیم کتیوزان ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳﺖ. پرمنگنات پتاسیم ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ ﮐﺸﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖ. فروشنده پرمنگنات پتاسیم ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺛﺮ ﺳﻴﻨﺮﮊﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻏﻴﺮﻓﻌﺎﻝ. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﮐﺴﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻗﻮﻱ ﺳﺎﺯﻱ ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﻭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻴﺘﻮﺯﺍﻥ. ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

پرمنگنات ارزان

خریدار پرمنگنات پتاسیم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺳﻨﺘﺘﻴﮏ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻨﺘﻮﻧﻴﺖ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﮐﺸﺖ. ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. پرمنگنات پتاسیم ایرانی ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺘﺘﻴﮏ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐﺸﺖ ﻣﻴﮑﺮﺑﻲ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻴﺘﺮ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷـﻲ ، خریدار پرمنگنات پتاسیم ﺩﺯﻫـﺎﻱ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻴﺘﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺰﺍ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ. ﻃﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﺰﺭﻳـﻖ ﮔﺮﺩﻳـﺪ. ﺳـﭙﺲ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

پرمنگنات پتاسیم ایرانی

خریدار پرمنگنات پتاسیم ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻲ٣ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. آنا کیمیا منگنز ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺯ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﻣﻴﻠﻲ١/٥ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﮐﻴﺘﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ. ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﮐﻠﻴﻔﺮﻡ MPN/ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺍﺭﺷﻲ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﮕﺎﺭﻳﺘﻢ ﺣﺬﻑ ﺑﻮﺩ. پرمنگنات ایرانی ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎﺕ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﻭ ٤ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ١٠٠ 100mL ﮐﻴﺘﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺳﻮﻡ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮﺑﻲ ﭘﺴﺎﺏ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﺪ. ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﮐﻤﺘﺮﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ایمنی پرمنگنات پتاسیم: خطرات: حریق : در موقع حریق گازهای سمی تولید می‌کند.

پیشگیری: حریق: دور از جرقه ، شعله باز ، حرارت و مواد قابل اشتعال نگهداری شود. تماس شغلی : لباس محافظ مناسب ، دستکش ، شیلد صورت ، هود ، دوش و چشم‌شوی نیاز است. تماسی تنفسی : غبار آن را تنفس نکنید. تماس پوستی : باپوست یا لباس تماس نداشته باشد. تماسی چشمی : وارد چشم‌ها نشود. بلع و گوارش: پس از کار دست را بشویید.

کمک‌های اولیه : حریق : اسپری آب تماسی شغلی : کفش و لباس آلوده را درآورید. لباس‌ها را قبل از استفاده مجدد بشویید. تماس تنفسی : هوای آزاد. در صورت نیاز از تنفس مصنوعی یا اکسیژن استفاده نمایید. تماس پوستی : شستشو با آب زیاد به مدت ۱۵ دقیقه. تماسی چشمی : شستشو با آب زیاد به مدت ۱۵ دقیقه با پلک باز. بلع و گوارش: دهان را با آب بشویید. اقدامات درمانی.

روش انبارداری: در ظروف کاملاً سربسته ، در محل خشک و خنک و دور از جرقه ، شعله باز و حرارت نگهداری شود.